11.00 - 17.00

Maandag - Zaterdag

Mambo Beach Blvd. 38-A

Bapor Kibra, Willemstad, Curaçao

+5999 6862994 / +5999 6832870

info@sunlife.realty

Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

bedrijf verkopen op Curacao

bedrijf verkopen op Curacao

Bedrijf verkopen op Curacao?

stappenplan voor het succesvol verkopen van uw bedrijf op Curacao

Uw bedrijf op Curacao verkopen is misschien wel de belangrijkste deal van uw leven. Maar wie vandaag besluit om zijn bedrijf te verkopen, staat niet binnen 3 maanden iedere dag op de golfbaan van Sta. Barbara of Blue Bay Het verkopen van uw bedrijf op Curacao is een complex proces waar u al gauw een jaar of langer voor moet uittrekken. Mijn stappenplan helpt u op weg naar het succesvol verkopen van uw bedijf

Onderstaande  stappen zijn bij het verkopen van uw bedrijf erg belangrijk:

 1. Bepalen van de waarde en verkoop strategie
 2. Aantrekken van een verkoper
 3. Verkoop klaar maken van het bedrijf
 4. Zoeken en vinden van een koper voor uw bedrijf
 5. Onderhandelen over de verkoopprijs en rand voorwaarden
 6. Sluiten van de deal

Stap 1 waardebepaling en strategie

Wat is de reden van verkoop ? Het lijkt een simpele vraag. Maar het op papier zetten van uw motieven om het bedrijf over te dragen bepaalt in grote mate op welke manier u afscheid neemt. En hoeveel tijd u heeft voor de verkoop.

Dit zijn volgens mij de meest voorkomende redenen om een bedrijf te verkopen:

 • De wens om cashflow te genereren
 • De wens om te stoppen met werken
 • Er is geen natuurlijke opvolger aanwezig
 • Op zoek naar een nieuwe uitdaging
 • Een onverwachte koper die een bod doet
 • Conflict tussen de verschillende aandeelhouders
 • Ziekte of overlijden van de ondernem

Meestal is het een combinatie van factoren die een rol spelen om tot verkoop over te gaan. Breng voor u zelf duidelijk ik kaart wat de redenen zijn en wat het doel is van de verkoop.

Op welke manier wordt het bedrijf overdragen

Een andere belangrijke vraag bij de eerste stap is wat u wilt u precies overdragen aan de koper; aandelen of activa/passiva. In het eerste geval verkoopt u de gehele onderneming, inclusief bezittingen en schulden, rechten en verplichtingen, personeel, contracten met leveranciers en afnemers en licenties en vergunningen. U verkoopt kortom alles, inclusief het verleden van de onderneming.

Op Curacao komt een aandelentransactie het meeste voor
Het grootste deel van bedrijfsoverdrachten vindt plaats via een aandelen overdracht. De belangrijkste reden is dat de verkoper dit meestal als eis stelt. Zeker een verkoper met geduld of met een gewild bedrijf op Curacao kan die eis best stellen daarnaast is het voor de koper veel makkelijker om aandelen over te nemen dan het het overnemen van pasiva en activa en omzetten van alle bijbehoorende overeenkomsten met leveranciers en afnemers.

Wat is de waarde van uw bedrijf?

Het is waarschijnlijk de eerste en belangrijkste vraag die u zich zelf stelde toen u nadacht over het verkopen van uw bedrijf op Curacao: wat is mijn bedrijf waard? Zo gemakkelijk als de vraag is gesteld, zo lastig is hij te beantwoorden. Er bestaat namelijk geen algemeen geldende formule om de objectieve waarde te bepalen. In de loop van de tijd zijn diverse methodieken ontwikkeld om een bedrijf te waarderen en iedere adviseur heeft weer zijn eigen voorkeuren.

Afhankelijk van de branch hanteren Veel bemiddelaars in bedrijfs overnames meestal een vaste regel bijvoorbeeld een percentage van de jaaromzet of jaarwinst en omdat iedere kandidaat koper de waarde van een bedrijf vanuit zijn eigen inzicht bekijkt zullen de bedragen erg kunnen varieren bij een kopersmarkt zullen de verkoopprijzen in het algemeen erg laag zijn en bij een verkopersmarkt juist veel hoger

Maak een goed plan als u uw onderneming wilt verkopen

Alle succesvolle bedrijfsoverdrachten hebben één ding gemeen: de verkopende partij had een goed plan van aanpak.

Waarom een plan maken?

omdat u uw bedrijf op Curacao niet in één dag kunt verkopen: het is meestal een proces van een aantal maanden. Door het plan van aanpak te blijven volgen voorkom je overhaaste of verkeerde beslissingen. Een goed plan van aanpak maakt de kans op een successvolle verkoop veel groter.

 

Uw persoonlijk verkoopplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Uw reden van verkoop
 2. De belangrijkste doelstellingen van uw bedrijfsverkoop
 3. Inventarisatie van uw verkoop mogelijkheden
 4. De uitvoering van uw verkoopplan

Zorg dat je na het beantwoorden van deze vragen een samenvatting op papier zet daarmee verlies je niet het einddoel in zicht te houden. Leg bijvoorbeeld duidelijk vast wat en wanneer bepaalde taken moeten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het uitnodigen van bemiddelaars of het aankondigen naar buiten toe. Een goede reden om een bemiddelaar in te schakelen is dat ze meestal achter de schermen op zoek gaan naar een geschikte koper en je dan pas op het moment van verkoop het bericht naar buiten hoeft te brengen. Als je vanaf dag 1 al aan de grote klok hangt dat de zaak te koop is dan kan dat een negatief effect hebben op personeel, leveranciers en of klanten.

Stap 2 wie gaat de verkoop regelen

U kunt uw bedrijf op Curacao natuurlijk ook zelf verkopen er zijn genoeg voorbeelden waarbij de eigenaar zelf de juiste koper heeft gevonden. Het inschakelen van een bemidddelaar breng natuurlijk kosten met zich mee de gemiddelde fee bij verkoop is 4 % van de verkoopprijs. Indien u voor bepaalde trajecten losse adviseurs in gaat schakelen dan kan da took behoorlijk inde papieren gaan lopen. Een accountant of bedrijfs adviseur op Curacao rekent afhankelijk van de opdracht al snel NAF 250 tot 400 per uur naast de juridische kennis die de makelaar in bedrijfs onroerend goed heeft kun ook nog eens gebruik maken van zijn netwerk en ervaringen bij het onderhandellen dat uiteindelijk tot een veel beter eind resultaat kan gaan leiden.


in de meeste gevallen heeft u 3 adviseurs nodig

 • Iemand die de klant heeft en de deal voor u sluit
 • Iemand die de deal wettig maakt (advocaat)
 • Iemand die de deal lucratief maakt (belastingadviseur)

Wie u als adviseur inschakelt hangt meestal van de omvang van de transactie af bij een eenvoudige transactie tot NAF 1 miljoen zoals overname van een detailhandel heeft u misschien voldoende aan een bemiddelaar met kennis van bedrijfs overname en een notaris voor de overdracht zelf. Indien de koper direct aan tafel komt met een juridisch adviseur of advocaat is het wel verstandig om zelf ook een adviseur om advies te vragen

De rollen van de verschillende adviseurs

Waarom laten bijstaan door uw accountant tijdens het bedrijfsverkoopproces?

Waarschijnlijk heeft u al een accountant, waarmee u een jarenlange relatie heeft. Het voelt vertrouwd om te sparren met de persoon die uw bedrijf cijfermatig van binnen en buiten kent. Het ligt voor de hand om als eerste aan deze vertrouwenspersoon te denken als u uw bedrijf wilt verkopen. Toch is het verstandig om uw accountant kritisch te beoordelen. Heeft hij ervaring met bedrijfsoverdrachten? Weet hij hoe het overnamespel gespeeld wordt?

Deze expertise ontbreekt vaak bij een accountant, waardoor hij voornamelijk een ondersteunende rol heeft tijdens uw bedrijfsverkoop. Voel nooit een morele verplichting met uw huidige accountant in zee te gaan voor het volledige proces, daarvoor zijn uw belangen te groot. Daarnaast kan uw accountant een klant verliezen als u uw bedrijf verkoopt. Het is daarom dus de vraag of dit uw sparringspartner moet zijn tijdens het verkoopproces.

Een   bedrijfsmakelaar op Curacao helpt u uw bedrijf te verkopen

De meeste overnames worden begeleid door bedrijfsmakelaars Als intermediair nemen zij veel werkzaamheden van u uit handen, zodat u zich – niet onbelangrijk – kunt blijven concentreren op uw bedrijf. De bedrijfsmakelaar vervult een centrale rol in het verkoopproces, omdat hij meerdere disciplines beheerst Zo hebben ze verstand van financiële, fiscale en juridische zaken, kunnen onderhandelen en waar nodig andere adviseurs uit hun netwerk inschakelen. Bovendien regisseert de bedrijfsmakelaar het proces aan de hand van een tijdschema met strakke deadlines.

De Belastingadviseur vermindert de belastingdruk

In het gehele verkoopproces – vanaf de eerste voorbereiding tot het sluiten van de deal – spelen fiscale zaken een belangrijke rol. Door te kiezen voor de juiste constructies kunt u veel geld besparen. De meest voorkomende fout van ondernemers die hun bedrijf verkopen dat ze vaak te laat denken aan fiscale aspecten, soms zelfs vlak voor het zetten van de handtekening onder het contract. De belastingadviseur heeft dan weinig mogelijkheden meer om de juiste fiscale structuur op te zetten of op een andere wijze de belastingdruk te verminderen.

Een Advocaat of jurist

Bij het opstellen van de koopovereenkomst zijn meestal gespecialiseerde advocaten betrokken. Het precies formuleren van vrijwaringen en garanties is vakwerk. Maar advocaten zitten vaak ook al eerder aan tafel: bij het opstellen van de intentieverklaring (LOI – letter of intent) en het boekenonderzoek (due diligence). De koper heeft vaak al een uitgebreide letter of intent op de plank liggen die dan de basis vormt van de koopovereenkomst. Oo k is geheinhoudingsplicht in dit stadium een normalste zaak van de wereld je wilt natuurlijk niet dat alle bedrijf informatie op straat komt te liggen.

In het eerste deel van het verkoop proces worden door de verkopers soms al kapitale fouten gemaakt. Door bijvoorbeeld al een  fiscale vrijwaring  in de LOI te beschrijven in een later stadium kan dit in conflict komen met andere afspraken en of gevolgen.

Hoewel een bedrijfsmakelaar soms een deel van het juridisch werk in het voortraject naar zich toe trekt, erkennen zij dat advocaten met de juiste ervaring onmisbaar zijn.

Met hun praktijkervaring kennen transactie-advocaten alle mogelijkheden van oplossingen. Voor een deel is dat gestandaardiseerde argumentatie die iedere advocaat kent. Maar de juiste advocaat kan in moeilijke gevallen creatieve oplossingen aanbieden.

Stap 3  Uw bedrijf op Curacao klaar maken voor de verkoop

Ondernemers die vooraf hun bedrijf verkoopklaar hebben gemaakt, hebben veel meer kans op een succesvolle overname dan diegene die zich niet heeft voorbereid op een verkoop. Omdat de meest ondernemer hun bedrijf maar 1 keer verkopen en daar dus niet veel ervaring mee hebben geef ik u aan aantal tips om uw bedrijf verkoopklaar te maken zodat u da maximale prijs kunt vragen en ook krijgen. Mijn advies is op een plan op te stellen. Om het beste resultaat te boeken gaat u Per onderdeel (sales, marketing, technologie, finance, management) beschrijven welke aanpassingen en nodig zijn om uw bedrijf aantrekkelijk te maken voor een koper. In dit plan geeft u ook aan wanneer u denkt de overdracht te hebben gerealiseerd en voor welke prijs dit gaat gebeuren. Dit plan dient u dan iedere maand bij te stellen en vervolgens voert u de omschreven verbeteringen natuurlijk wel uit.

Stap 4 Het vinden van de koper voor uw bedrijf op Cracao

Het zal de eerste vraag zijn die bij u op zal komen wanneer u nadenkt over een eventuele bedrijfsverkoop: wie zou mijn bedrijf kunnen kopen?  Er zijn meerder soorten kopers in de markt

1. Management buy-in

Bij een management buy-in  (MBI) neemt een buitenstaande (particulier) uw bedrijf geheel of gedeeltelijk over. De meest voorkomende MBI-kandidaat is een ervaren manager met een stevige werkervaring bij een grootbedrijf en met eigen middelen om de overname van uw bedrijf te kunnen financieren.

Ook zijn ondernemers die al eerder een zaak hebben verkocht en toe zijn aan iets nieuws een zeer goede potentiele kandidaat Vaak zijn dit relatief jonge ondernemers die na een rustperiode weer aan de slag willen en besluiten om een bedrijf over te nemen op Curaco omdat ze graag in het warme klimaat willen werken. Deze categorie zit dicht tegen een investeerder aan, met als belangrijkste verschil dat deze ex-ondernemer actief en operationeel betrokken is bij het bedrijf, waarin hij zich inkoopt.

2. Management buy-out

Bij een managenmet buy-out  (MBO) draagt u uw bedrijf over aan een of meerdere werknemers binnen uw onderneming. Vaak gaat het om de tweede man of een manager die de leiding heeft over een belangrijke afdeling van de onderneming of het huidige managementteam. Wanneer er sprake is van meerdere aandeelhouders binnen uw bedrijf, dan kan een van de andere aandeelhouders ook de koper zijn (van uw aandelen).

3. Strategische overname

Bij een strategische overname op Curacao verkoopt u uw bedrijf aan een ander bedrijf. Dat kan een directe concurrent zijn of een bedrijf dat interesse heeft in uw klantenkring om vervolgens cross selling te laten plaatsvinden, een strategische partij of een financiële partij. Opgekocht worden door een concurrent of een berdijf die aansluiting ziet op uw diensten of producten die u levert zal in de meeste gevallen tot de hoogsteverkoopprijs resulteren.

 

4. Investeerder

Een investeerder op Curacao is altijd geïnteresseerd in een bedrijf met veel groeipotentie. Voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf is deze koper vaak een investeringsmaatschappij. Deze investeerder gebruikt over het algemeen het geld van grote particuliere beleggers en beleggingsfondsen om tot aankopen over te gaan.

Een investeringsmaatschappij zal niet snel het bedrijf zelf gaan leiden. Daarom gaan dit soort deals vaak in combinatie met een overname in de vorm van een management buy-in/buy-out of de investeringsmaatschappij komt zelf met een MBI’er/MBO’die hij het bedrijf laat runnen waarbij de investeerder adviseert op de achtergrond

Stap 5 Onderhandelen over de verkoopprijs en voorwaarden

Gaat u uw onderneming verkopen dan onderhandelt u meestal met één of meerdere partijen en komt het maar met één partij tot een intentieovereenkomst ook wel genoemd Letter of Intent (LoI). Vervolgens laat de koper een uitgebreid boekenonderzoek uitvoeren om te controleren of alles klopt zoals in het informatiememorandum wordt weergegeven. Het ligt voor de hand dat u niet zomaar de onderhandelingen ingaat. Over een aantal zaken moet u vooraf goed nadenken en uw positie innemen:

Bepaal de bodemprijs en voorwaarden

Stel voor uzelf eerst een duidelijk limiet.  Wat is de miniale prijs die u wilt hebben voor uw zaak en onder welke voorwaaden

Wees wel realistisch. Baseer uw limiet op hoe het bedrijf er op dit moment voorstaat. Indien het eerste bod van de koper erg veel afwijkt van uw limiet (bijvoorbeeld 300.000 NAF versus 1 miljoen Dollar) aarzel dan niet om de onderhandelingen af te breken. In het beste geval komt er een deal uitrollen met slechts een kleine aanbetaling vooraf en een groot onzeker deel in de vorm van een earn-out of lening. De vraag is of u daar echt blij van wordt.

Wees altijd bereid de verkoop af te blazen

Zorg dat u nooit afhankelijk wordt van de deal, zelfs als u middenin een echtscheiding zit en het geld hard nodig heeft. Wees altijd bereid de deal af te blazen, anders verslechtert uw positie.

Bepaal uw doelstellingen

Waarover bent u bereid te onderhandelen? En waarover niet? Voor sommige ondernemers op Curacao is de bedrijfsnaam heilig. Andere ondernemers willen dat er netjes wordt omgegaan met hun personeel en zeker met enkele trouwe dienaars van het eerste uur. Ze zullen garanties willen van de koper dat deze mensen niet worden ontslagen na de overdracht. Ook een adviseurschap na de deal kan een harde voorwaarde zijn. Is het niet om hun ‘kindje’ netjes over te dragen, dan wel vanwege de fee die eraan verbonden is.

Zorg dat de koper een klik krijgt met uw bedrijf

Om uw bedrijf op Curacao te verkopen is het belangrijk dat de koper tijdens de onderhandelingen een klik krijgt met uw bedrijf. Zorg dus dat je weet met welk type koper je in zee gaat een stratgische koper kijkt meestal alleen naar de cijfers en zal eerder een klik krijgen wanneer je hem groei mogelijkheden laat zien een bij een emotionele koper is het verstandiger om de fijne werksfeer en klanten kring en te benadrukken

 

Naarmate de onderhandelingen vorderen, werkt de hogere mate van click tusen koper en het bedrijf in uw voordeel. Als de klik er echt is wordt voor de potentiele koper steeds moeilijker om de onderhandelingen te stoppen en de koop af te blazen. zowel mentaal als vanwege de gemaakte kosten. Op zo’n moment is de positie van de koper erg zwak en zal hij bereid zijn om het laatste verschil tussen vraag- en biedprijs te overbruggen.

Wie noemt als eerste de prijs?

Wie komt met het eerste bod? Het is gebruikelijker dat degene die de ander benadert als eerste een prijs noemt. Als uw adviseur de markt actief benadert met uw bedrijf, zult u als eerste een bedrag noemen, en vice versa als u door een andere partij wordt benaderd voor een overname. Vaak wordt gedacht dat het beter is om de tegenpartij met een openingsbod te laten komen. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Als u als eerste een bedrag noemt, zal de koper dit waarschijnlijk een te hoog of zelfs belachelijk hoog bedrag vinden. Maar het bedrag is wel genoemd en werkt daarna als ‘anker’, als referentiepunt. Zorg wel dat uw prijs is onderbouwd, bijvoorbeeld door een waarderingsrapport van een taxateur.

Aan het eind van de onderhandelingen komen de juristen aan boord: de bedrijfsverkoop wordt gestructureerd in een verkoopovereenkomst (prijs, financieringsstructuur, aanvullende voorwaarden) en er worden eventueel garanties en vrijwaringen afgegeven door de verkoper.

Belangrijk punt van aandacht: garanties en vrijwaringen

Na de prijs en de betalingsvoorwaarden vormen de garanties en vrijwaringen het belangrijkste strijdpunt tijdens de onderhandelingen. Die garanties zijn er niet voor niets. In eerste instantie baseert de koper zich op informatie die hij van de verkoper heeft gekregen. Maar hij weet niet of deze informatie ook betrouwbaar is. Als achteraf blijkt dat de koper schade heeft geleden doordat u onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt, kan de koper een claim indienen. In de intentieverklaring worden de garanties meestal in algemene termen geformuleerd. Geef bij verkoop van uw bedrijf nooit een omzet garantie af op het moment dat je niet meer aan het roer staat van de ondernemeing dan kan het wel eens heel anders gaan somige klanten zijn trouw aan het bedrijf vanwege de relatie met de eigenaar de nieuwe eigenaar zal deze goodwill zelf moeten opbouwen daar kunt u geen garantie op afgeven.

Onderzoeksplicht

Het opnemen van garanties betekent overigens niet dat de koper kan gaan afwachten, integendeel. Wettelijk heeft de koper een onderzoeksplicht: als de koper tijdens het overnameonderzoek te weten komt – of te weten had kunnen komen – dat er een inbreuk op de garanties is of dreigt te komen dan kan hij daar later ook geen beroep op doen.  Als de koper op een concreet risico stuit, is een garantie niet voldoende; hij zal dan een vrijwaring in het contract moeten opnemen.

Stap 6 De closing van een bedrijfsverkoop

Het sluitstuk (de closing) van de bedrijfsverkoop wordt gevormd door het tekenen van alle documenten (koopovereenkomst, leveringsakte) bij de notaris. Met het ondertekenen van de koopovereenkomst is de aandelenoverdracht zelf nog niet geregeld. Hiervoor is een notariële akte van levering vereist. Pas na het passeren van de leveringsakte is de koper de nieuwe eigenaar van de aandelen.

Het inschakelen van een notaris bij de overdracht

De levering van de aandelen vindt pas plaats als u zekerheid heeft over het ontvangen van de koopsom. De notaris ziet hierop toe. Op de dag van levering stort de bank (of een andere financier zoals een investeerder) van de koper het aankoopbedrag op de derdengeldenrekening van de notaris. Voordat de notaris overgaat tot levering, belt hij de bank om te vragen of het geld inderdaad is binnengekomen.

Bij een activa/passiva-transactie is een bezoek aan de notaris niet vereist; er vindt immers geen overdracht van aandelen plaats. Omdat er vaak grote bedragen met zo’n transactie zijn gemoeid, wordt meestal toch een notaris ingeschakeld. Hij is dan met name belast met het in goede banen leiden van de geldstromen.

Verkocht en dan?

Voor sommige ondernemers is het niet de hele verkoopperiode die er flink inhakt, maar juist het leven na de deal. Wellicht kwam er na het zetten van uw handtekening onder de contracten het gevoel van spijt naar boven. Of juist de angst voor het gevreesde wat “moet ik nu gaan doen”. Zoals u uw bedrijf verkoopklaar maakt, moet u zichzelf ook emotioneel klaar maken voor de periode na de verkoop. Dit betekent dat u weet hoe u uw leven na de bedrijfsoverdracht inricht, zowel op zakelijk, persoonlijk als financieel vlak in veel gevallen blijft de oude eigenaar van een bedrijf zijdelinks betroken als adviseur hetgeen een mooie invulling van de tijd kan geven.

 

aan & verkoopmakelaar Curacao
Adriaan Smit aan & verkoopmakelaar op Curacao

Dit artikel is geschreven door Adriaan Smit aan en verkoop makelaar op Curacao

Wilt u meer weten over het overdragen van een bedrijf op Curacao dan kunt u contact met mij opnemen via adriaan@sunlife.realty