11.00 - 17.00

Maandag - Zaterdag

Mambo Beach Blvd. 38-A

Bapor Kibra, Willemstad, Curaçao

+5999 6862994 / +5999 6832870

info@sunlife.realty

Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Veiling van een huis door de bank op Curacao

De rechtbank op Curacao zal niet snel aannemen dat er sprake is van een acute noodsituatie Als u de maandelijks lasten van uw  hypotheeklening voor uw woning niet betaalt of meer kunt betalen , banken op Curacao zijn net als banken in nederland  als hypotheekhouder bevoegd om tot executieverkoop van uw woning over te gaan. De bank heeft namelijk het recht van parate executie om uw huis openbaar te veilen. een bank mag dit niet zomaar doen. een bank is verplicht om de maatschappelijk zorgvuldigheid in acht te nemen voordat er tot executieverkoop van uw huis kan worden overgegaan. Concreet betekent dit dat de bank rekening moet houden met de belangen van de huiseigenaar die door de executieverkoop van het huis worden geschaad. Het belang van u om ‘in uw woning te kunnen blijven’ is helaas geen belang waarmee de bank zonder meer rekening moet houden als u de hypotheek niet meer kunt betalen. Andere omstandigheden spelen wel een rol voordat de bank tot veiling van u huis zal overgaan. De bank dient bij een hypotheekachterstand eerst met u contact op te nemen om een redelijke betalingsregeling af te spreken. Indien u niks kunt betalen, of komt u de betalingsregeling met de bank niet na, dan dient de bank u de mogelijkheid te bieden om de woning zelf of  via een makelaar te verkopen. Wanneer u weigert om dit te doen, dan moet de bank u vragen om een notariële volmacht voor de bank te tekenen. Met uw volmacht kan de bank uw woning onderhands via een makelaar verkopen. Werkt u daar ook niet aan mee, dan mag de bank in beginsel haar recht van parate executie uitoefenen hierna zal de woning via een notaris op Curacoa worden geveild en dan wordt de woning verkocht aan de hoogste bieder

 

EXECUTIEVERKOOP HUIS op CuracaoTEGENHOUDEN

Wilt u de executieverkoop van uw huis op Curacao tegenhouden, dan zijn de mogelijkheden zeer beperkt. U zult een executiegeschil bij de voorzieningenrechter tegen uw hypotheekbank moeten beginnen. De voorzieningenrechter zal de executieverkoop van uw huis tegenhouden als de veiling van uw huis wordt aangemerkt als ‘misbruik van bevoegdheid door de bank’. Dit zal niet erg snel gebeuren. Het wettelijk uitgangspunt voor de rechter is dat de bank bevoegd is om gebruik te maken van het verleende recht van parate executie om openstaande vorderingen (zoals de hypotheekachterstand) te verhalen op het onderpand (uw woning). In de procedure in kort geding tegen de veiling van uw woning op Curacao dient u aannemelijk maken dat ‘aan de vereisten voor het uitoefenen van het recht van parate executie niet is voldaan’. Bijvoorbeeld omdat opzegging van de hypothecaire kredietovereenkomst niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. De meest voorkomende grond voor staking van de executie is ‘misbruik van recht van de bank door haar executierecht uit te oefenen’. Bijvoorbeeld als de bank ‘haar recht uitoefent met geen ander doel dan de geëxecuteerde te schaden’, of dat ‘de bank haar recht uitoefent met een ander doel dan waarvoor het is verleend.’

Kort samen gevat: De Voorzieningenrechter zal in het executiegeschil een belangenafweging maken. Het belang van de bank is evident; U betaalt de hypotheek niet meer, er is hypotheekachterstand en de bank heeft de kredietovereenkomst opgezegd. En via een gerechtsdeurwaarder is de openstaande kredietsom opgeëist. Uw belangen staan hier tegenover. De rechter zal beslissen wiens belang het grootste en daar een uitspraak over doen. Let goed op uitstel is in dit geval geen afstel want de schuld blijft gewoon staan en als verkoop van uw woning op Curacao de enige mogelijkheid is om uw schuld af te lossen is het verstandiger om te bekijken hoe je de woning zo snel mogelijk tegen de beste prijs kunt verkopen. het uitstellen van een executie verkoop voorkomt wel veiling die doorgaans zorgt voor een lagere verkoopprijs dan wanneer de woning via een makelaar wordt verkocht waardoor de kans op een restschuld dan ook lager zal zijn.

EXECUTIEVERKOOP HUIS VOORKOMEN 

De executieverkoop van uw huis kunt u voorkomen als de belangenafweging door de voorzieningenrechter in uw voordeel is uitgesproken. De volgende belangen spelen daarbij cumulatief een rol.
– U kunt de hypotheekachterstand plus rente en kosten alsnog betalen.
– De openbare veiling van uw woning op Curacao zal leiden tot een hoge restschuld.
– U heeft een onderhandse bod op uw woning voor een hoger bedrag dan de vermoedelijke veilingopbrengst.
– Er ontstaat een acute noodsituatie indien de bank tot veiling van uw woning overgaat waardoor de veiling van uw huis voorkomen moet worden. Het enkele feit dat u met bijvoorbeeld minderjarige kinderen op straat zal de rechter onvoldoende achten.

De meeste executieveilingen van woningen op Curacao kunnen worden voorkomen door tijdig en adequaat actie te ondernemen. Stilzitten is echt geen optie; Indien de veiling van uw huis doorgaat, dan staat u op straat en blijft u vrijwel altijd met een restschuld achter. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en status van de executieverkoop van uw huis op Curacao adviseer ik u geheel vrijblijvend welke stappen u dient te nemen om zo gunstig mogelijk weer verder te kunnen. Er zijn verschillende creatieve oplossingen mogelijk waar u zelf waarschijnlijk nooit aan heeft gedacht.

aan & verkoopmakelaar Curacao
Adriaan Smit aan & verkoopmakelaar op Curacao

Dit artikel is geschreven door Adriaan Smit